APR myöntää vähintään 6 kuukauden takuun

Ohjelmavirityksille ja stage3-pakosarjoille myönnetään ikuinen takuu. 

Ohjelmaviritysten kohdalla takuu on laajennettu siten, että vastuuvakuutuksemme kattaa mahdollisesti virityksestä johtuvasta tehdastakuun epäämisestä johtuvat kulut, mikäli voidaan osoittaa, että syntyneen vaurion todellinen aiheuttaja on tekemämme muutos. Tämä laajennettu vastuu koskee vain moottoria.

Isompien virityskittien kohdalla sekä itse kitin komponenteilla että asennustyöllä on 6kk takuu.

Takuu ei kata välillisiä vaurioita, kuten katkenneita vakiokiertokankia tai -vetoakseleita. Turbo- ja isompien virityssarjojen kohdalla moottorille myönnetään takuu vain, jos APR jälleenmyyjä vahvistaa moottoria tapauksen vaatimalla tavalla.

Kun moottorin vahvistamisen takuu yhdistetään ohjelmoinnin sisältämään takuuseen, on käytännössä koko moottorilla silloin 6kk takuu.

Sama koskee myös voimansiirtoa. Voimansiirrolle ei perus lastuviritystä merkittävämmille muutoksille myönnetä takuuta, sillä mahdollinen vaurio katsotaan välilliseksi.